Marijke van Eijkeren Tekst en beeld

 

Verder lezen

Kennisbasis: Werken in het basisonderwijs

Kennisbasis: Pedagogisch-didactisch begeleiden

De wereld van het jonge kind HJK

Jeugd in School en Wereld JSW

Buiten spelen

Jonge kinderen leren door te spelen. Vrij spel neemt daarom een belangrijke plaats in bij het kleuteronderwijs. Maar ontwikkelen gaat niet vanzelf. Met een goeddoordachte speel-leeromgeving en de juiste begeleiding stimuleer je rijk en betrokken spel dat ontwikkeling uitlokt. Buiten spelen neemt daarbij een aparte plaats in.

Buitenspelen is anders dan binnenspelen. De ruimte is niet alleen veel groter en onoverzichtelijker dan binnen, de grenzen zijn ook minder duidelijk en er spelen vaak kinderen uit andere groepen. Kinderen profiteren het meeste van het spel buiten in een gevarieerde, aantrekkelijke en goed georganiseerde buitenspeelplaats met de begeleiding van een betrokken en actieve leerkracht.

In het artikel Spelstimulering op de speelplaats in HJK maart 2015 beschrijft Greet Caminada hoe je als leerkracht zorgt dat alle kinderen tot rijk spel komen. Je past de handelingsgericht werken begeleidingscyclus toe: waarnemen, begrijpen, plannen en uitvoeren.

Waarnemen

Wat valt je op? Spelen alle kinderen ingespannen, energiek en geconcentreerd? Is het spel gevarieerd? Hoe is de sfeer? Na een eerste inventarisatie ga je meer gericht observeren om dat wat je opvalt goed in kaart te brengen.

Begrijpen

Nu je weet wat er speelt, probeer je te begrijpen hoe een situatie ontstaat, wat er meespeelt en wat een kind nodig heeft. Zo nodig ga je nog een keer gerichter observeren.

Plannen

Als je voldoende begrip hebt van de situatie maak je een plan om er wat aan te doen. Wat kun jij doen om de situatie te verbeteren en hoe doe je dat? Dat kan zijn het spel op gang brengen, het gevoel van welbevinden vergroten, de betrokkenheid van het kind vergroten, het helpen naar een volgende stap in spelfase of ontwikkeling, het andere spelvormen leren kennen of samenspel stimuleren.

Uitvoeren

Nu je een plan van aanpak hebt waarin je keuzen hebt gemaakt ga je het plan uitvoeren in de praktijk. Dat kunnen kleine en grotere acties zijn. Het kan gaan om de herinrichting van het speelplein, het toevoegen van spelmaterialen, de introductie van een spelactiviteit of een gerichte begeleiding van een kind.

Meer weten? Lees de hele serie in HJK, de wereld van het jonge kind.